”Tila on aina tehnyt minut hiljaiseksi.”

-Jules Vallés-
Statement
I am a Turku-based visual artist. I received my MA in Textile Art and Design from the University of Art and Design Helsinki in 2008 and study`s from Arts Academy in Turku in 2018. I have had a few solo exhibitions and participated in collaborative exhibitions.
My artwork explores space, structures, and materials. Light, shape, color, and rhythm are essential elements for me. My works are usually designed for specific places. Comprehensive experience is important for me and therefore my works are not intended to be seen only from a distance; they are often interactive.
My artwork concerns people as part of their environment. With my way of working, I look for a connection with the human mind and the needs and wishes of human beings in the surrounding world.
Olen Turkulainen kuvataiteilija. Valmistuin taiteen maisteriksi tekstiilitaiteen koulutusohjelmasta Taideteollisesta korkeakoulusta 2008 ja Turun taideakatemiasta kuvataiteilijaksi 2018. Olen pitänyt muutaman yksityisnäyttelyn ja osallistunut ryhmänäyttelyihin.
Teokseni ovat tilan, rakenteiden ja materiaalien tutkimista. Valo, muoto, väri ja rytmi ovat minulle tärkeitä elementtejä. Teokseni ovat tiloja jotka suunnittelen yleensä tiettyyn paikkaan. Minulle taiteessa tärkeää on osallisuuden kokemus ja siksi teokset eivät ole vain etäältä katsottavia, vaan myös teoksessa oleiltavia.
Teoksissani käsittelen ihmisen osallisuutta ympäristöönsä. Työskentelytapani avulla etsin kosketuspintaa ihmismieleen, sekä ihmisen tarpeisiin ja toiveisiin häntä ympäröivässä maailmassa.