YKSEYS, 2019 on kokeellinen ja paikkasidonnainen ihmisen luontosuhdetta pohtiva teos Kuusiston taidekartanon lahopuuveistospolulla.